Termeni și condiții

Site-ul https://powerqualitytradox.com/, este proprietatea Mara Laura Stefania, care își rezervă, de asemenea, și dreptul asociat bazei de date a acestui website. Toate drepturile sunt rezervate.
Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora înainte de a utiliza acest website.

Mara Laura Stefania își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi gasită accesând această pagină, numită “Termeni și condiții”.
Mara Laura Stefania garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul https://powerqualitytradox.com/ și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Mara Laura Stefania fără acordul prealabil scris al acesteia.
Dreptul de a crea o legătură web – link – către https://powerqualitytradox.com/este limitat, neexclusiv și revocabil și este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru Mara Laura Stefania  sau oricăruia dintre partenerii ei, numai după obținerea în scris sau prin email a acordului ei.

1. Dreptul de autor al Mara Laura Stefania asupra informațiilor publicate pe site

Intregul conținut al site-ului https://powerqualitytradox.com/ – fotografii, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe si alte date este proprietatea Mara Laura Stefania și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Mara Laura Stefania a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului https://powerqualitytradox.com/ numai în limitele menționate în prezentul document.

2. Serviciile Mara Laura Stefania

Mara Laura Stefania își rezervă dreptul de a-și selecta clienții conform valorilor sale, a serviciilor oferite pe site-ul https://powerqualitytradox.com/, pe pagina sa facebook sau pe alte aplicații online, precum și conform politicii sale de prețuri.
Serviciile comandate prin intermediul https://powerqualitytradox.com/ sau paginii sale facebook sunt facturate de către Mara Laura Stefania după momentul înscrierii clientului la curs sau a confirmării acceptării ofertei de către acesta.
Serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita locurilor rămase disponibile la cursurile solicitate, conform ofertelor întocmite de Mara Laura Stefania. Din acest motiv Mara Laura Stefania își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul serviciu nu se mai regăsește în oferta sa curentă.
Prețurile prezentate în oferte nu includ TVA. Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel din oferte, iar în cazul ofertelor personalizate, va fi cel stabilit de Mara Laura Stefania în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.
Întotdeauna se consideră preț final prețul acceptat de către client în cadrul discuțiilor purtate cu Mara Laura Stefania  (în cazul în care oferta din reclamă nu mai este valabilă), iar plata primei facturi efectuată de client pentru cursul solicitat este confirmarea faptului că prețul și condițiile menționate în oferta cursului au fost acceptate de către el și cursant.

3. Plata serviciilor

Plata serviciilor afișate pe site-ul https://powerqualitytradox.com/ se efectuează prin virament bancar în contul Mara Laura Stefania PFA, conform facturii emise, după înscrierea clientului la curs, respectiv după confirmarea acceptării ofertei de către client pentru serviciul solicitat.
Serviciile comandate trebuie să fie achitate integral la data începerii cursului. În caz contrar, cursantul nu va putea participa la curs decât dacă părțile au convenit o altă dată,
În cazul achitării cursurilor și traducerilor în rate/etape, ele se achită conform înțelegerii dintre părți.

4. Furnizarea serviciilor

Cursurile sunt furnizate online, pe platforma zoom sau la terți.
Mara Laura Stefania își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze furnizări ale cursurilor comandate, dacă numărul cursanților este mai mic decât numărul minim specificat de aceasta în oferte. În acest caz nu va mai emite facturi pentru cursurile respective sau le va restitui cursanților banii investiți în avans în acele cursuri.
Mara Laura Stefania își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze furnizări ale serviciilor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente ca: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, actiuni guvernamentale, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.
În aceste cazuri cursanții înscriși pot participa la următoarea serie de cursuri în contul sumei achitate la înscriere sau pot solicita rambursarea sumei respective.

5. Garanția serviciilor

Mara Laura Stefania oferă garanție pentru serviciile furnizate, conform descrierii specificate în oferte/pe site sau în contracte.

6. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de functionare

Site-ul https://powerqualitytradox.com/este găzduit de serverele unei terțe firme. Mara Laura Stefania nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări sau actualizari ale scripturilor programate. Mara Laura Stefania nu va putea fi facută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului https://powerqualitytradox.com/.
Mara Laura Stefania nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul https://powerqualitytradox.com/.
Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

7. Abonarea si dezabonarea la newsletter

Abonare și dezabonarea la newsletterul site-ului https://powerqualitytradox.com/ este gratuită și voluntară și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare.
Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona, urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.
Utilizarea newsletterului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului, precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidențialitate este descrisă pe larg în secțiunea următoare.
Abonații newsletter-ului https://powerqualitytradox.com/ pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului https://powerqualitytradox.com/ mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, Mara Laura Stefania nu poate fi făcută răspunzătoare sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.
Mara Laura Stefania își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă Mara Laura Stefania are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

8. Politica de confidențialitate
Vă rugăm să citiți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

9. Dispoziții finale

Orice altă problemă cauzată de serviciile prezentate pe Mara Laura Stefania și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către utilizator.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române agreate de parți.
Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului https://powerqualitytradox.com/, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.