Termeni și condiții

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată este singura care are drept de folosire și gestionare a site-ului https://powerqualitytradox.com/, și a conținutului acestui site. De aceea toate drepturile îi sunt rezervate.

De asemenea este singura care are drept de a folosi acest site, numele Power Quality Tradox, sigla și toate materialele publicitare ale Power Quality Tradox, ale acestui site și ale Centrului de limbi străine Power Quality Tradox.

Centrul de limbi străine Power Quality Tradox își promovează seviciile DOAR prin intermediul acestui site, folosind DOAR datele de contact furnizate pe acest site și DOAR Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată are drept de a colecta datele clienților săi în numele său și pentru promovarea sa.

Centrul de limbi străine Power Quality Tradox nu folosește terțe persoane pentru a-i promova serviciile prin video, nici în România și nici în alte țări.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos.

Recomandăm citirea cu atenție a acestora înainte de a utiliza acest website.

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi gasită accesând această pagină, numită  Termeni și condiții.

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul https://powerqualitytradox.com/ și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată.

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată nu acordă nimănui dreptul  de a crea o legătură web – link – către https://powerqualitytradox.com/ .

1. Dreptul de autor al Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată asupra informațiilor publicate pe site

Intregul conținut al site-ului https://powerqualitytradox.com/ – fotografii, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, email-uri, scripturi, programe si alte date este proprietatea Mara Laura Stefania și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului https://powerqualitytradox.com/ numai conform celor menționate în prezentul document.

2. Serviciile Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată își rezervă dreptul de a-și selecta clienții conform valorilor sale, a serviciilor oferite pe site-ul https://powerqualitytradox.com/ , precum și conform politicii sale de prețuri.

Serviciile comandate prin intermediul https://powerqualitytradox.com/ sunt facturate de către Mara Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată DOAR după ce are confirmarea direct din partea clientului că a acceptat oferta sa.

Serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita locurilor rămase disponibile la cursurile solicitate, conform ofertelor întocmite de Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată.

Prețurile prezentate în oferte nu includ TVA, întrucât Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată nu este plătitoare TVA. Așadar, prețul din ofertele noastre va fi același cu prețul de achiziție tipărit pe facturi.

3. Plata serviciilor

Clientul va achita valoarea serviciului comandat prin intermediul acestui site doar folosind datele și contul indicate pe factură și confirmate ulterior de Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată.

4. Furnizarea serviciilor

Cursurile sunt furnizate la terți, conform ofertelor furnizorului lor, Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată.

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze furnizări ale serviciilor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente ca: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, actiuni guvernamentale, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.

În aceste cazuri cursanții înscriși pot participa la următoarea serie de cursuri în contul sumei achitate la înscriere sau pot solicita rambursarea sumei respective.

5. Garanția serviciilor

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată oferă garanție pentru serviciile furnizate, conform descrierii specificate în oferte/pe site sau în contracte.

6. Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de functionare

Site-ul https://powerqualitytradox.com/este găzduit de serverele unei terțe firme. Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizatănu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site, indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări sau actualizari ale scripturilor programate.

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată nu va putea fi facută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului https://powerqualitytradox.com/.

Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul https://powerqualitytradox.com/.
Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

7. Abonarea si dezabonarea la newsletter

În momentul de față, prezentul site nu folosește abonarea la newsletter.

Dar, dacă Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată va decide să folosească acest serviciu, abonarea  și dezabonarea la newsletterul site-ului https://powerqualitytradox.com/ va fi gratuită și voluntară și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare:

  • mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona, urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email.
  • mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.
  • utilizarea newsletterului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului, precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidențialitate este descrisă pe larg în secțiunea următoare.
  • abonații newsletter-ului https://powerqualitytradox.com/ pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului https://powerqualitytradox.com/ mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată nu poate fi făcută răspunzătoare sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.
  • Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

8. Politica de confidențialitate
Vă rugăm să citiți Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

9. Dispoziții finale

Orice altă problemă cauzată de serviciile promovate prin acest site de Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de către utilizator.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române pe care Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată o decide.

Pentru a combate phisingul acestui site și a tuturor serviciilor furnizate de și în numele Power Quality Tradox și Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată, aceasta din urmă îi avertizează pe clienți că ea nu cere datele de card ale clienților și nici nu solicită plăți în avans sau în alte condiții decât cele specificate în prexentul document.

De asemenea, dacă totuși aceștia se confruntă cu astfel de situații, sunt rugați să o înștiințeze pe Mara Laura Stefania Persoană Fizică Autorizată despre acest lucru în cel mai scurt timp posibil. Ea nu poate fi făcută responsabilă pentru astfel de situații, dar se angajează să ia toate măsurile legale care se impun și îi sfătuiește pe clienții să colaboreze cu autoritățile pentru combaterea unei astfel de situații.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului https://powerqualitytradox.com/, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.